Horizon Scanning

Τεχνολογική περιοχή: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρωτοβουλίες της TotalEnergies: Κλιματική Αλλαγή και η Περίπτωση της Ινδίας

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί πλέον αναμφισβήτητη πραγματικότητα», τονίζει η TotalEnergies, η οποία έχει ενσωματώσει κριτικά στρατηγικές σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Ως φιλοδοξία της TotalEnergies τίθενται μάλιστα οι μηδενικές εκπομπές αερίων  που σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες, μέχρι το 2050.

Στην TotalEnergies, όπως αναφέρεται, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση της  TotalEnergies, συγκεκριμένα η δέσμευση στην (ανα)τιμολόγηση του άνθρακα. Η επιβολή τιμής στον άνθρακα, όπως αναφέρεται, είναι το πιο αποτελεσματικός οικονομικός τρόπος για τη μετάβαση σε εναλλακτικές μεθόδους παραγωγή ενέργειας. Χρησιμοποιούν, μάλιστα, ήδη μια τιμή άνθρακα προκειμένου να αξιολογήσουν οικονομικά τις δικές τους δαπάνες κεφαλαίου και βεβαιωθούν πως τα έργα αλλά και η μακροπρόθεσμη στρατηγική τους είναι βιώσιμα -βάση, πάντοτε, των κλιματικών προκλήσεων.

Περιγράφουν, λοιπόν, την ταχεία υιοθέτηση μηχανισμών τιμολόγησης που είναι προσαρμοσμένοι σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως η γεωγραφική περιοχή ή η εκάστοτε οικονομία. Ήδη το 2015 βέβαια, η TotalEnergies και πέντε άλλες κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου προσκάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει μηχανισμούς (ανα)τιμολόγησης άνθρακα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν όμως και στα οικοσυστήματα, ειδικά στα δάση, που αποθηκεύουν άνθρακα με φυσικό τρόπο. Η διατήρηση και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων είναι, στην πραγματικότητα, ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της εκπομπής αερίων. Ως στόχο αναφέρουν λοιπόν: να επιτύχουμε τη βιώσιμη αποθήκευση άνθρακα 5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως έως το 2030. Προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση, ήδη το 2019 δημιούργησαν τη Total Nature Based Solutions. Αυτή η νέα μονάδα, με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων για τη δέσμευση άνθρακα και τη μείωση της εκπομπής αερίων. Ταυτόχρονα, το Ίδρυμα TotalEnergies έχει θέσει τη διατήρηση και την αποκατάσταση των δασών ως βασικό στόχο του προγράμματός του. Υποστηρίζει επίσης πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και τη διδασκαλία των νέων γύρω από τη διατήρηση των οικοσυστημάτων.

Η TotalEnergies στην Ινδία
Η Ινδία θα γίνει η πιο πολυπληθής χώρα στον κόσμο έως το 2027, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών. Η παρατηρημένη αύξηση του πληθυσμού φαίνεται να συνοδεύεται από έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στον κόσμο, παρά τον Covid-19. Οι προσδοκίες του κοινού για το βιοτικό επίπεδο, ως αποτέλεσμα, αυξάνονται. Αυτό αποτελεί μια τάση που τροφοδοτεί την ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση για ενέργεια -ιδιαίτερα ηλεκτρική ενέργεια. 

Σύμφωνα με αναφορά στην ιστοσελίδα της TotalEnergies, η Ινδία είναι έτοιμη να γίνει μια από τις βασικές της αγορές -όχι μόνο λόγω του μεγέθους της αλλά και λόγω της δέσμευσης της χώρας στη Συμφωνία του Παρισιού. Για να υποστηρίξει την ενεργειακή μετάβαση της Ινδίας, ήδη το 2020 η TotalEnergies ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης με την Adani Green Energy Limited (AGEL) για τη λειτουργία 3 GW ηλιακών έργων [ηλιακής ενέργειας]. Η Ινδία, λοιπόν, σχεδιάζει να αναδιαμορφώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, επεκτείνοντας ταυτόχρονα το «μερίδιο» του φυσικού αερίου στο 15% έως το 2030 από το 6,5% που έχει σήμερα και επιτυγχάνοντας 450 GW ισχύος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Βαθμολογήστε την Τάση

(Πρέπει να βαθμολογήσετε και τις δύο παραμέτρους.)

Πόσο πιθανό είναι να συμβεί;

Πόση επίδραση στην περιοχή ενδιαφέροντος έχει;

Βαθμολογία κοινού μέχρι σήμερα

Βαθμολογία τάσης με βάση το πόσο πιθανό είναι να συμβεί

Μέσος Όρος Βαθμολογίας: 8.7

Βαθμολογία τάσης με βάση την επίδρασή της

Μέσος Όρος Βαθμολογίας: 9.9